Grāmatvedības pakalpojumi Jūsu biznesam ar 100% garantētu rezultātu.

Zvaniet tūlīt un saņemiet bezmaksas konsultāciju.

(Pirmdiena - Piektdiena 9:00-20:00; Sestdiena 10:00-16:00

pieprasīt zvanu

Apdrošināšanas polise

Atskaišu nodošana VID

Akcija

Jaunie noteikumi par nodokļu maksātāju un struktūrvienību reģistrāciju VID

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka 2016.gada 1.janvārī stāsies spēkā “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”, kas vērsti uz administratīvā sloga samazināšanu pēc būtības, bet vienlaikus paredz stingrāku regulējumu tajos reģistrācijas aspektos, kas saistīti ar dažādiem riskiem.

Minētajā normatīvajā aktā noteikti VID reģistrējamie nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienības un to reģistrācijas termiņi, kā arī:

  • VID iesniedzamie dokumenti, reģistrējoties VID Nodokļu maksātāju reģistrā (turpmāk – Nodokļu maksātāju reģistrs), un minēto dokumentu iesniegšanas veidi;
  • kārtība, kādā VID reģistrējamiem nodokļu maksātājiem un nodokļu maksātāju struktūrvienībām piešķir reģistrācijas kodus;
  • termiņi, kādos pašnodarbinātās personas reģistrējas Nodokļu maksātāju reģistrā;
  • kārtība, kādā VID reģistrē nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības Nodokļu maksātāju reģistrā un paziņo VID publiski pieejamā datubāzē (reģistrā);
  • kārtība nodokļu maksātāja reģistrācijai Nodokļu maksātāju reģistrā, ja saņemts reģistrācijas atteikums;
  • tiesības atteikt reģistrāciju;
  • Nodokļu maksātāju reģistrā ierakstāmās ziņas;
  • VID publiski pieejamās datubāzes (reģistra) esošās ziņas;
  • kārtība, kuros gadījumos VID var izslēgt nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības no Nodokļu maksātāju reģistra.

Lai samazinātu administratīvo slogu, jaunais regulējums noteicis īsāku nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību pieteikuma izskatīšanas un struktūrvienības reģistrēšanas laiku – trīs darba dienas, kā arī vairs neparedz nodokļu maksātāju reģistrācijas un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācijas apliecību izsniegšanu papīra formā, bet vienlaikus nosaka informācijas publicēšanu Publiskojamās informācijas datu bāzes sistēmā divu darba dienu laikā no lēmuma par reģistrēšanu pieņemšanas datuma.

Ar informāciju par VID reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem un juridiskām personām var iepazīties VID mājaslapas www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” – “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas”. Lai saņemtu informāciju par fiziskās personas reģistrāciju VID, ievada konkrētās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, bet informāciju par juridisko personu var saņemt, ievadot konkrētā nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.

Ņemot vērā, ka jaunie noteikumi neparedz reģistrācijas apliecību izsniegšanu, sākot ar 2016.gada 1.janvāri publiski pieejamā datubāzē tiks publicētas ziņas arī par nodokļu maksātāju reģistrētajām struktūrvienībām.

Vienlaikus ar minētajiem noteikumiem paredzēti stingrāki nosacījumi nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību saimnieciskās darbības veikšanas vietas adrešu reģistrācijai. Cita starpā ir iekļauta prasība saimnieciskās darbības veicējiem, valsts institūcijām un citiem subjektiem, reģistrējoties VID, nosaukt struktūrvienību atrašanās vietu, norādot pilnu adreses sastāvu un iekļaujot tajā arī ēkas un telpu grupu kadastra apzīmējumus. Šos datus nodokļu maksātājs var noskaidrot Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv, kā arī ēkas vai telpu kadastrālās uzmērīšanas lietā (pirms 2006.gada – tehniskās inventarizācijas lietā), ja īpašums ir nodokļu maksātāja īpašumā.

Turpmāk VID būs tiesības atteikt saimnieciskās darbības veicējam – fiziskai personai – reģistrāciju, ja nodokļu maksātājam nav deklarētās dzīvesvietas adreses vai reģistrējamās personas saimnieciskās darbības vietas vai struktūrvienības atrašanās vietas adrese ir iekļauta riska adrešu sarakstā.

Papildus prasībai par precīzu saimnieciskās darbības veikšanas vietu adrešu norādīšanu stāsies spēkā jauna prasība, ka, reģistrējot saimnieciskās darbības veikšanas adresi tādā nekustamajā īpašumā, kurš nepieder saimnieciskās darbības veicējam vai nekustamajam īpašumam ir vairāki kopīpašnieki, saimnieciskās darbības veicējam būs VID jāiesniedz visu īpašnieku piekrišana saimnieciskās darbības veikšanas vietas vai struktūrvienības atrašanās vietas adreses reģistrācijai. Šāda norma liegs negodprātīgiem saimnieciskās darbības veicējiem reģistrēt citu īpašumā esošās telpās saimnieciskās darbības veikšanas vietas vai struktūrvienību atrašanās vietu adreses bez attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieku ziņas.

Minētā norma neattiecas uz gadījumiem, kad saimnieciskās darbības veicējam adresē, kurā tas vēlas reģistrēt saimniecisko darbību, pieder nekustamā īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai arī tas ir deklarējies konkrētajā adresē. Šajos gadījumos nekustamā īpašuma īpašnieku atļauja nav nepieciešama.

Jaunie Ministru kabineta noteikumi pieņemti 2015.gada 22.septembrī, un to pamatā saglabāts Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumu Nr.150 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” regulējums, taču vienlaikus tiek ieviestas vairākas jaunas normas.


Iesakām izlasīt

Plānots paplašināt PVN apgrieztās maksāšanas kārtības piemērošanu un precizēt nodokļu regulējumu attiecībā uz automašīnām

Finanšu ministrija (FM) pēc nevalstiskā sektora iniciatīvas nākamā gada budžeta izskatīšanai 2. lasījumā Saeimā ir iesniegusi priekšlikumus grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā, kas paredz paplašināt PVN apgrieztās maksāšanas kārtības piemērošanu. Tāpat iesniegti priekšlikumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, lai risinātu problēmu ar vieglo transportlīdzekļu pārbūvi par kravas automobiļiem nodokļu optimizēšanas nolūkā. Papildu FM piedāvā atbrīvot no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas tos uzņēmējus, kuru turējumā ir fiziskas personas transportlīdzeklis.

Jaunie noteikumi par nodokļu maksātāju un struktūrvienību reģistrāciju VID

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka 2016.gada 1.janvārī stāsies spēkā “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”, kas vērsti uz administratīvā sloga samazināšanu pēc būtības, bet vienlaikus paredz stingrāku regulējumu tajos reģistrācijas aspektos, kas saistīti ar dažādiem riskiem.

Nodokļu maksātāji, kuri kavēs nodokļu nomaksas termiņu, tiks iekļauti riskantāko nodokļu maksātāju grupā

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atbalsta godprātīgu nodokļu maksāšanu un aktīvi iesaistās ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumos, tajā skaitā regulāri pilnveido VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (VID EDS), lai nodokļu nomaksa būtu vienkārša ikvienam lietotājam. No 2015.gada 14.jūlija tie nodokļu maksātāji, kuri kavēs nodokļu nomaksas termiņu, saņems savā VID EDS brīdinājuma paziņojumu, ka iekļauti riskantāko nodokļu maksātāju grupā.

No 2016.gada 1.janvāra tiek ieviests diferencētais neapliekamais minimums

Saeima 30.novembrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas no nākamā gada paredz pakāpeniski ieviest diferencēto neapliekamo minimumu.

Minimālā mēneša darba alga 2016.gadā būs 370 eiro

No 2016.gada 1.janvāra minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 370 eiro, informē Labklājības ministrija (LM).