Grāmatvedības pakalpojumi Jūsu biznesam ar 100% garantētu rezultātu.

Zvaniet tūlīt un saņemiet bezmaksas konsultāciju.

(Pirmdiena - Piektdiena 9:00-20:00; Sestdiena 10:00-16:00

pieprasīt zvanu

Apdrošināšanas polise

Atskaišu nodošana VID

Akcija

Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāze papildināta ar informāciju par reģistrētām kvītīm

Izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) reģistrēto kvīšu vienoto datubāzi, jebkura persona var pārliecināties, vai darījuma partnerim ir reģistrēta kvīts, neprasot to apliecināt pašam darījuma partnerim.

Kopš 2015.gada 1.oktobra VID nodrošina publiski pieejamu VID reģistrēto kvīšu vienoto datubāzi (reģistru), kurā ir iekļauta informācija par nodokļu maksātāju VID reģistrētām darījumus apliecinošām kvītīm.

Ievadot attiecīgā nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, kvīts sēriju un kvīts numuru (minētie kritēriji, atlasot datus, ievadāmi precīzi un obligāti), var saņemt informāciju par konkrētā nodokļu maksātāja reģistrētās darījumu apliecinošās kvīts statusu (reģistrēta/izlietota/anulēta) un reģistrācijas datumu.

Aicinām VID reģistrēto kvīšu vienoto datubāzi lietot gadījumā, kad kvīti izmanto kā izglītības un ārstniecisko pakalpojumu attaisnoto izdevumu apliecinošu dokumentu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vai kā saimnieciskās darbības izdevumus apliecinošu dokumentu. Šajā situācijā datubāzes izmantošana palīdzēs savlaicīgi izvairīties no problēmsituācijām, kad tiek atteikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa vai kad veiktajā pārbaudē kvītī norādītā darījuma summa netiek atzīta par izdevumiem un nodokļu maksātājam jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

VID reģistrētas kvītis kā samaksu apliecinošus dokumentus izsniedz Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” uzskaitītajos izņēmuma gadījumos. Piemēram, pārdodot pašu iegūtu vai ražotu preci to ražošanas vietā (izņemot sabiedriskās ēdināšanas vietas) vai piegādājot to pircējiem uz vietas, pret ieejas maksu, inventāra nomu un citiem papildu pakalpojumiem sporta, kino, kultūras un izklaides pasākumos, pret samaksu par autostāvvietu pakalpojumiem ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības), pret samaksu par pašu iegūtās vai ražotās produkcijas pārdošanu mazumtirdzniecībā ielu tirdzniecības vietās, kā arī pret samaksu par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ja samaksu saņem ārpus kases, un citos.

Atgādinām, ka Saeimā 2014.gada 17.decembrī pieņemts likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, kurš 2014.gada 30.decembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.257 (5317). Ar minētajiem grozījumiem likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.pants ir papildināts ar normu, kas nosaka VID pienākumu ar 2015.gada 1.oktobri nodrošināt publiski pieejamu VID reģistrēto kvīšu vienoto datubāzi (reģistru).

VID publiski pieejamās datubāzes sadaļa “Darījumu apliecinošās kvītis” ir pieejama VID mājaslapas sadaļā “VID publiskojamo datu bāze”.

Avots: vid.gov.lv


Iesakām izlasīt

No 2016. gada komersantiem būs jādeklarē iedzīvotāju veiktie līzinga un/vai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumi
No 2016. gada komersantiem būs jādeklarē iedzīvotāju veiktie līzinga un/vai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumi

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka tiem nodokļu maksātājiem, kuri sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus, sākot no 2016. gada katru gadu līdz 1. februārim būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informatīvā deklarāciju par fiziskās personas – Latvijas Republikas rezidenta – veiktajiem līzinga un/vai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma kalendārā gada laikā pārsniedz 4320 euro. Informatīvā deklarācija būs jāiesniedz arī kapitālsabiedrībām, ražotājiem, pārdevējiem, pakalpojuma sniedzējiem un komersantiem, kas sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus, izņemot kredītiestādes.

Finanšu ministrija rosinās mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem ierobežot pakalpojumu sniegšanu juridiskajām personām

17. novembrī Ministru kabineta sēdē, izskatot grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā pirms to virzīšanas Saeimā uz otro lasījumu, finanšu ministrs Jānis Reirs informēja, ka rosinās Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem jau no 2016. gada ierobežot pakalpojumu sniegšanu juridiskajām personām (neierobežojot preču pārdošanas iespējas).

Grozījumi „Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā”

Saeima 30.novembrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, lai risinātu vairākas praksē konstatētās problēmas nodokļu nomaksā.

Jauns gada pārskatu likums

Saeima 22.oktobrī galīgajā lasījumā pieņēma jaunu Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu. 

Izmaiņas „Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā”

15. septembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīta un atbalstīta iespēja paaugstināt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes, ņemot vērā patēriņa cenu indeksa izmaiņas. Tāpat tika akceptēts ierosinājums pārcelt uz 2017. gada 1. janvāri 2016. gada 1. janvārī paredzēto transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas kārtības maiņu, kura paredz maksāt nodokli par faktisko transportlīdzekļa ekspluatācijas periodu, nevis par kārtējo gadu.